عاملیت فروش

عامليت هاي فروش محصولات شركت BRT co  در ايران
رديف شهر  نام فروشگاه مديريت آدرس
1 تبريز نقوي آقاي احمد نقوي خ 22 بهمن - قونقا - بازار مرکزی ابزار 
2 تبريز جواد زاده آقاي حسن جواد زاده خ 22 بهمن - قونقا - بازار ابزار 
3 تبريز پيري آقاي مجيد پيري خ 22 بهمن - قونقا - بازار مركزي ابزار 
4 تبريز عبدل زاده حاج باقر عبدل زاده خ شمس تبريزي - روبروي بيمه
5 تبريز عبدل زاده حاج حسن عبدل زاده خ شمس تبريزي - جنب بانك رفاه
6 تبريز ايران ژاپن آقاي رود آهويي بلوار منجم به سمت يكه تكان - روبروی پمپ بنزین
7 تبريز رحيم آقاي صمد ساجدي چهار راه عباسي - يوسف آباد
8 تبريز مركزي ايران آقاي يوسفي چهار راه لاله -روبروي خ جلاليه- نرسيده به بانك تجارت
 
9 اصفهان بهرامي آقاي بهرامي خ شاپور جديد
         
10 اروميه آقاپور آقاي مرتضي آقاپور خ ابوذر
         
11 اردبيل قاسمي آقاي جعفر قاسمي ميدان جهاد
12 اردبيل حياتي - كماني آقاي مهران حياتي ميدان جهاد
13 اردبيل اكبرزاده آقاي بهنام اكبرزاده خ بعثت

آدرس: تبريز - خيابان راه آهن - قونقا- جنب بازار ابزار- كوچه زنده دل- شركت بلبرينگ رول آذر  ///  شماره تماس: 04132840859